Agil 100 EC®

Agil 100 EC®

Herbicid

Selektivni herbicid, graminicid, za zatiranje enoletnih in večletnih ozkolistnih plevelov v poljščinah in zelenjavi.

Aliseo® Plus

Aliseo® Plus

Herbicid

Kombiniran herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega ter širokolistnega plevela v koruzi.

Belkar®

Belkar®

Herbicid

Selektivni herbicid za zatiranje enoletnih širokolistnih plevelov v oljni ogrščici.

Bizon

Bizon

Herbicid

Sistemični selektivni herbicid za jesensko zatiranje širokolistnega plevela in navadnega srakoperc v ozimnih žitih.

Centium 36 CS®

Centium 36 CS®

Herbicid

Talni herbicid z izredno dolgim delovanjem, za zatiranje enoletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela v oljnih bučah, oljni ogrščici in repi.

Corello Duo® z močilom

Corello Duo® z močilom

Herbicid

Selektivni herbicid za kompletno zatiranje ozkolistnega ter širokolistnega plevela v ozimnih žitih. Izredno učinkovit in selektiven.

Flexidor®

Flexidor®

Herbicid

Izjemno pomemben talni herbicid za zatiranje problematičnih enoletnih širokolistnih plevelov pred vznikom, predvsem ambrozije, v oljnih bučah.

Fuego®

Fuego®

Herbicid

Talni herbicid za zatiranje enoletnih ozkolistnih ter širokolistnih plevelov v oljni ogrščici in kapusnicah.

Fuego® Top

Fuego® Top

Herbicid

Selektivni herbicid za zatiranje ozkolistnega ter širokolistnega plevela v oljni ogrščici. Odličen za zatiranje plezajoče lakote in kamilic.

Goltix® 90WG

Goltix® 90WG

Herbicid

Selektivni talni in listni herbicid za zatiranje plevelov v sladkorni, krmni in rdeči pesi.

Hector Flex

Hector Flex

Herbicid

Kombiniran herbicid za zatiranje najpomembnejših enoletnih in večletnih ozko in širokolistnih plevelov v koruzi.

Koruzni komplet Extra

Koruzni komplet Extra

Herbicid

Strokovno izbrana kombinacija herbicidov za enostavno zatiranje vseh pomembnih plevelov koruzi v ekonomičnem pakiranju za 1 ha posevka.

Lontrel® 72 SG

Lontrel® 72 SG

Herbicid

Selektivni herbicid za zatiranje širokolistnih plevelov v poljščinah, zelenjavi, travnikih in pašnikih ter okrasnih rastlinah.

Mustang® 306 SE

Mustang® 306 SE

Herbicid

Standardni selektivni herbicid za zatiranje širokolistnih plevelov v žitih in koruzi.

Mustang® Forte

Mustang® Forte

Herbicid

Selektivni herbicid za zatiranje širokolistnih plevelov v ozimnih in jarih žitih ter ovsu. Zelo uspešen pri zatiranju še posebej trdovratnih plevelov.

Pallas® 75 WG

Pallas® 75 WG

Herbicid

Selektivni herbicid za zatiranje ozkolistnih in širokolistnih plevelov v ozimnih in jari pšenici, rži in tritikali.

Quelex®

Quelex®

Herbicid

Visoko učinkovit herbicid za zatiranje širokolistnih plevelov v ozimnih žitih po vzniku posevka in plevelov.

Stretch®

Stretch®

Herbicid

Selektivni herbicid za zatiranje ozkolistnih in nekaterih širokolistnih plevelov v koruzi po vzniku.

Tajfun® 360

Tajfun® 360

Herbicid

Neselektivni herbicid za zatiranje plevelov na strniščih, vinogradih, sadovnjakih, travnikih in pašnikih ter gozdnih nasadih.

Trinity®

Trinity®

Herbicid

Talni selektivni herbicid za zatiranje enoletnih širokolistnih plevelov in srakoperca v ozimnih žitih.