Mospilan 20 SG - Dovoljenje za nujne primere (oreh)

V letošnjem letu je fitofarmacevtsko sredstvo Mospilan® 20 SG  dobilo dovoljenje za nujne primere za zatiranje  orehove muhe (Rhagoletis completa) na orehih. Odmerek je 0,375 kg/ha ob porabi vode 1000 L/ha.

Tretira se v času leta muhe in odlaganja jajčec, od razvojne faze začetka rasti zelene lupine, do faze počena zelena lupina, ki omogoča prosto izpadanje ploda (BBCH 71- 89).

OPOZORILA V ZVEZI Z UPORABO: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ en krat v eni rastni dobi. Glede načina tretiranja in morebitne uporabe prehranske vabe se mora uporabnik FFS posvetovati z opazovalno napovedovalno službo za varstvo rastlin. Sredstvo se lahko uporablja samo na podlagi obvestil opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin o pojavu orehove muhe in potrebe po tretiranju na posameznem območju. Uporaba ročne škropilnice ni dovoljena.

KARENCA: Karenca za orehe je 14 dni.

VAROVANJE ZDRAVJA LJUDI - uporaba sredstva na orehih: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge ter polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon, predpasnik), zaščitne (nitrilne) rokavice, trpežno obutev ali gumijaste škornje ter ščitnik za obraz. Med tretiranjem s traktorsko nošenim/vlečenim pršilnikom mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice), zaščitne (nitrilne) rokavice, pokrivalo ter trpežno obutev ali gumijaste škornje. 2-urna opravila: pregled, zalivanje, ipd.: Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje. 8-urna opravila: vzdrževanje, redčenje, pobiranje orehov, ipd.: Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice), zaščitne (nitrilne) rokavice in zaprte čevlje.

DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko se tretirane rastline posušijo.

VAROVANJE OKOLJA: Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju orehov upoštevati netretiran varnostni pas 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Fitofarmacevtsko sredstvo MOSPILAN 20 SG smejo v skladu s tem dovoljenjem v Republiki Sloveniji uporabljati imetniki nasadov orehov - pravne in fizične osebe, ki imajo veljavno potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine.

Dovoljenje je veljavno od 11.7.2024 do 31.10.2024.

Ljubljana
12.7.2024

Petra Ilija
+386 8 387 89 34
registracije@karsia.si

Delegate 250 WG in Radiant - Obvestilo o prenehanju registracije sredstvu 

Obveščamo vas, da bo sredstvoma Delegate 250 WG® in Radiant potekla registracija 30.6.2024.

Odprodaja obeh sredstev je dovoljena do 30.12.2024, uporaba pa do 30.12.2025.

Ime sredstva

Potek registracije

Odprodaja zalog iz skladišča/trgovin

Uporaba pri končnem uporabniku

Opomba

Delegate 250 WG

30.6.2024

30.12.2024

30.12.2025

Konec registracije

Radiant

30.6.2024

30.12.2024

30.12.2025

Konec registracije

Ljubljana
7.6.2024

Petra Ilija
+386 8 387 89 34
registracije@karsia.si

Zorvec Endavia - Obvestilo o prenehanju registracije sredstvu 

Obveščamo vas, da bo sredstvu Zorvec® Endaviapotekla registracija 13.6.2024.

Odprodaja sredstva je dovoljena do 13.9.2024, uporaba sredstva pa do 13.12.2024.

Ime sredstva

Potek registracije

Odprodaja zalog iz skladišča/trgovin

Uporaba pri končnem uporabniku

Opomba

Zorvec Endavia

13.6.2024

13.9.2024

13.12.2024

Konec registracije

Prodaja in uporaba sredstva Zorvec Endavia je v krompirju, čebuli, česnu in šalotki dovoljena še celo letošnjo pridelovalno sezono.

Ljubljana
13.5.2024

Petra Ilija
+386 8 387 89 34
registracije@karsia.si

Naturalis - Podaljšanje roka uporabnosti na eno leto

Z odločbo št. U34330-115/2015/19 je bil rok uporabnosti za sredstvo Naturalis podaljšan na 1 leto (prej 6 mesecev).

Sredstvu Naturalis®, kateremu rok uporabnosti po stari določbi poteče 1.5.2024 (številka serije 23001A, datum proizvodnje 1.12.2023), se sedaj na osnovi nove odločbe podaljša do 1.12.2024.

Vsi, ki imate to številko serije še v prodaji, jo lahko podaljšata do 1.12.2024 tako, da na plastenko nalepite etiketo s sledečim besedilom:

Z odločbo št. U34330-115/2015/19 je rok uporabe podaljšan do 1.12.2024.

Ljubljana
8.5.2024

Petra Ilija
+386 8 387 89 34
registracije@karsia.si

Banjo - Dovoljenje za nujne primere

V letošnjem letu je sredstvo Banjo®dobilo dovoljenje za nujne primere za zatiranje črne listne pegavosti (Alternaria spp.) v jablanah in hruškah v odmerku 0,7 L/ha in pri porabi vode 500-1000 L na ha, pri čemer najnižja poraba vode na ha ne sme biti manjša od 500 L. Sredstvo se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat, v razmaku 14 dni. Čas uporabe je od razvojne faze rožnatih popkov do faze sekundarnega odpadanja plodičev (BBCH 57-73). Prvo tretiranje se lahko opravi v razvojni fazi rožnatih popkov (BBCH 57), naslednje pa po cvetenju. Karenca je za jablane in hruške 60 dni.

Sredstvo Banjo® se lahko v jablanah in hruškah uporablja samo v določenih posebnih pogojih:

  • Lahko se uporablja le v ograjenih nasadih, kjer je nezaposlenim preprečen dostop v nasad.

  • Robne vrste oziroma drevesa se sme tretirati le v smeri od ograje, pri polovičnem zaprtju šob.

  • Uporaba ročne škropilnice ni dovoljena!

VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju ali čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon, predpasnik), zaščitne (nitrilne) rokavice, trpežno obutev ali gumijaste škornje, ter ščitnik za obraz ali tesno prilegajoča zaščitna očala.

Med tretiranjem s traktorsko nošenim ali vlečenim pršilnikom mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (majica z dolgimi rokavi, dolge hlače, nogavice), zaščitne (nitrilne) rokavice, trpežno obutev ali gumijaste škornje, pokrivalo in ščitnik za obraz.

Pregled nasada: Pregled nasada je dovoljen takoj, ko se še škropilna brozga na tretiranih rastlinah posuši, v obsegu do največ 2 uri dnevno ob uporabi primerne delovne obleke (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) ter zaprtih čevljev.

Stik s tretiranimi rastlinami (vzdrževanje in redčenje): Osebe brez ustrezne varovalne opreme nimajo vstopa na tretirano območje najmanj 10 dni po tretiranju. Za nadaljnje delo na tretiranih površinah oz. gojenih rastlinah je potrebna uporaba primerne delovne obleke (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) ter zaprtih čevljev.

DELOVNA KARENCA: vstop delavca na tretirano površino je dovoljen 10 dni po tretiranju.

Dovoljenje je veljavno od 3.5.2024 do 2.9.2024.

Ljubljana
13.3.2024

Petra Ilija
+386 8 387 89 34
registracije@karsia.si

Banjo - Razširitev uporabe 

Obveščamo vas, da smo pri sredstvu Banjo® (fluazinam 500 g/L) uspeli razširiti registracijo še na manjše uporabe.

Sredstvo Banjo® se kot manjša uporaba lahko uporablja preventivno pred pojavom bolezni v rumeni kolerabi, strniščni repi, hrenu, vrtni redkvi, črni redkvi, gomoljni zeleni, korenju, pastinaku in peteršilju za koren za zatiranje črnih listnih pegavosti (Alternaria spp.) v odmerku 0,2 L/ha (2 mL na 100 m2), ob priporočeni porabi vode 200 do 400 L na ha (2-4 L na 100 m2). Tretiramo od razvojne faze, ko je razvit peti pravi list, do faze, ko je dosežen 50 % pričakovan premer korenin (BBCH 15-45) oz. v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin. S sredstvom lahko na istem zemljišču tretiramo največ 2-krat v eni rastni sezoni, v razmiku od 7 do 10 dni.

KARENCA: karenca je 7 dni za krompir, 14 dni za rumeno kolerabo, strniščno repo, hren, vrtno redkev, črno redkev, gomoljno zeleno, korenje, pastinak in peteršilj za koren, ter 28 dni za čebulo in šalotko. Za semenski krompir karenca ni potrebna.

Ljubljana
13.3.2024


Petra Ilija
+386 8 387 89 34
registracije@karsia.si

Mospilan 20 SG - Dovoljenje za nujne primere

Tudi v letu 2024 lahko fitofarmacevtsko sredstvo Mospilan® 20 SG  uporabite za varstvo rastlin pred ameriškim škržatkom v vinogradih, matičnih vinogradih, trsnicah in matičnjakih

Tudi v letošnjem letu smo dobili dovoljenje za nujne primere za sredstvo Mospilan® 20 SG  za varstvo rastlin pred am. škržatkom. Dovoljenje je veljavno od 3.5.2024 do 2.9.2024.

Več podrobnosti je na povezavi:

Ljubljana
13.3.2024

Petra Ilija
+386 8 387 89 34
registracije@karsia.si

Obvestilo o spremembah uporab in odprodaja zalog

Obveščamo vas o odprodaji zalog s starimi etiketami zaradi preklica registracije oziroma zaradi spremembe registracije.

Odprodaja zalog s staro etiketo: 

Ime sredstva

Potek registracije

Odprodaja zalog iz skladišča/trgovin

Uporaba pri končnem uporabniku

Opomba

Apollo 50 SC

11.5.2024

11.8.2024

11.11.2024

Konec registracije

Reboot

30.9.2024

30.9.2025

Re-registracija (uporaba po novem je dovoljena samo 3 krat)

Tudi v letošnjem letu je sredstvo Mospilan® 20 SG dobilo dovoljenje za nujne primere za zatiranje ameriškega škržatka na trti za pridelavo namiznega in vinskega grozdja, v matičnih vinogradih, trsnicah in matičnjakih. Odmerek je 0,375 kg/ha pri porabi 1000 L vode na ha. V eni rastni sezoni se ga lahko uporabi 1 krat. Tretiranje zoper ameriškega škržatka se lahko izvede samo na podlagi napovedi javne službe zdravstvenega varstva rastlin. Dovoljenje velja od 3.5. - 2.9.2024.

 Fungicid Verben® je dobil razširitev registracije za zatiranje fuzarioz stebla in klasa pšenice v ozimni pšenici v odmerku 1 L/ha. Priporoča se uporaba od fenološke faze začetek cvetenja, ko so vidni prvi prašniki,do faze polnega cvetenja, ko je zrelih 50% prašnikov (BBCH 61-65).

Ljubljana
13.3.2024

Petra Ilija
+386 8 387 89 34
registracije@karsia.si