Nu-Film® Premium

Nepogrešljiv dodatek vsem škropilnim brozgam za popolno aplikacijo. Izboljša učinkovitost in preprečuje spiranje škropilne obloge ter se ne peni.
Nu-Film® Premium
€ 6,91

Nu-Film Premium na površini rastlin polimerizira in se zlepi skupaj z voščeno povrhnjico in tako naredi poseben sloj oz. film, ki preprečuje odtekanje škropilne brozge iz tretiranih rastlin.Prav tako preprečuje spiranje iz površine rastlin zaradi padavin, zmanjšuje površinsko napetost kapljic škropilne brozge, omogoča boljšo oprijemljivost oz. lepljenje škropilne brozge na rastlino in boljšo oprijemljivost tudi na rastlinah, ki imajo na listih voščen poprh ali dlačice.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
vse kultureNedoločeno30 ml/100 LMesto uporabe ni določeno
Embalaža100 mL, 1 L, 5 L
Formulacijakoncentrat za emulzijo (EC)
Reakcija (pH)7,5-7,7
Imetnik registracijeMILLER Chemical & Fertilizer Corp., ZDA
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaČe nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Povzroča draženje kože.
Prestreči razlito tekočino.
PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/….
Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe10 let

Priporočamo tudi