Centium 36 CS®

Talni herbicid z izredno dolgim delovanjem, za zatiranje enoletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela v oljnih bučah, oljni ogrščici in repi.
Centium 36 CS®

Centium 36 CS vsebuje učinkovino klomazon, ki se veže na talne delce (napravi film) in deluje na kaleče plevele v začetku njihove rasti. Za samo delovanje potrebuje vlago, vendar dobro prenaša tudi daljša obdobja brez padavin. Zaradi svoje specifične formulacije se dolgotrajno sprošča in ne hlapi.

Glavna uporaba

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
navadna buča, oljna, oljna ogrščicaozkolistni plevel, širokolistni plevel0,25 l/hazagotovljena s časom uporabe1na prostem

Manjša uporaba

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
navadna sojaozkolistni plevel, širokolistni plevel0,25 l/hazagotovljena s časom uporabe1na prostem
podzemna koleraba, strniščna repaozkolistni plevel, širokolistni plevel0,2 l/hazagotovljena s časom uporabe1na prostem
Embalaža100 mL, 250 mL, 1 L
Aktivna snovklomazon
Formulacijakapsulirana suspenzija (CS)
Reakcija (pH)8,87, konc. 1 %
Imetnik registracijeFMC Agricultural Solutions A/S, Danska
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Hraniti zunaj dosega otrok.
Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.
Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi