Banjo®

Nov kontaktni fungicid za zatiranje glivičnih bolezni na krompirju, čebuli in šalotki, ki zapoljnjuje pomanjkanje dotikalnih fungicidov.
Banjo®

Banjo je kontaktni fungicid širokega spektra, ki deluje na glivo na več mestih (multi site). Vsebuje učinkovino fluazinam, ki moti tvorbo energije v glivi in inhibira razvoj ter gibanje spor oz. delitev zoosporangijev in širitev kužnih zoospor. Njegov način delovanje je pomemben faktor v antirezistenčni strategiji varstva.

Glavna uporaba

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
čebula, šalotkačebulna plesen, siva plesen čebulnih listov0,5 l/ha28 dni3na prostem
krompirkrompirjeva plesen0,4 l/ha7 dni6na prostem
semenski krompirkrompirjeva plesen0,4 l/hakarenca ni potrebna6na prostem

Manjša uporaba

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
črna redkev, gomoljna zelena, korenje, navadni hren, pastinak, peteršilj za koren, redkev, rumena koleraba, strniščna repačrna listna pegavost0,2 l/ha14 dni2na prostem
Embalaža1 L
Aktivna snovfluazinam
Formulacijakoncentrirana suspenzija (SC)
Reakcija (pH)6,7-7,7
Imetnik registracijeADAMA Agriculture B.V., Nizozemska
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
Prestreči razlito tekočino.
PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv.
Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi