Bizon

Sistemični selektivni herbicid za jesensko zatiranje širokolistnega plevela in navadnega srakoperc v ozimnih žitih.
Bizon

Bizon je kombinacija treh različnih učinkovin iz skupine sulfonil sečnine in benzojske kisline, ki se uporablja v času po vzniku večine plevelov. Je talni herbicid, ki ga uporabljamo po vzniku žit, ko so pleveli še v začetnih razvojnih fazah (do 2 pravih listov). Kombinacija treh učinkovin (diflufenikan, penoksulam in florasulam), poskrbi za delovanje plevelov preko koreninic, stebla in listov malih plevelov.

Glavna uporaba

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
navadna pšenicaenoletni širokolistni plevel, navadni srakoperec1 l/ha1na prostem
navadni ječmen, , tritikalaenoletni širokolistni plevel, navadni srakoperec1 l/hazagotovljena s časom uporabe1na prostem

Manjša uporaba

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
pira (sevka)navadni srakoperec1 l/ha1Mesto uporabe ni določeno
pira (sevka)enoletni širokolistni plevel1 l/ha1na prostem
Embalaža1 L, 5 L
Aktivna snovdiflufenikan
florasulam
penoksulam
Formulacijakoncentrirana suspenzija (SC)
Reakcija (pH)4,87, konc. 1 %
Imetnik registracijeCORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Prestreči razlito tekočino.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe3 leta

Priporočamo tudi