Diramid®

Regulator rasti - sredstvo za redčenje plodičev jablan.
Diramid®

Diramid je rastni regulator rastlin (fitoregulator), sredstvo za redčenje plodičev jablan, ki se ga uporablja ob koncu cvetenja in zelo pozitivno vpliva na povratno cvetenje.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
jablanaredčenje plodičev1,125 kg/ha30 dni1na prostem
Embalaža1 kg
Aktivna snovalfanaftil acetamid (NAD)
Formulacijamočljivi prašek (WP)
Imetnik registracijeL. GOBBI S.r.L., Italija
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Hraniti zaklenjeno.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi