Carrier Zn

Tekoče gnojilo na osnovi cinka (Zn) v kompleksu z lignosulfonati, ki omogočaju cinku odlično sistemičnost.
Carrier Zn
€ 10,39

Carrier Zn je tekoče foliarno gnojilo na osnovi cinka, kompleksiran z lignosulfonsko kislino, ki omogoča prenos cinka skozi listno povrhnjico in skozi rastlinska tkiva ter je v celoti na voljo rastlini. Preprečuje in zdravi pomanjkanje cinka, ki lahko povzroči zmanjšanje listne mase, spodbuja sintezo avksinov, zato so rastline višje (koruza), povečuje fotosintetsko učinkovitost in s tem preprečuje listne kloroze in ščiti rastline pred oksidacijo, ki jo povzroča močna sončna svetloba.

\ Vsebuje:

cink (Zn-13,5 %)

\

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
citrusi, oljka, sadno drevje, vinska trtaNedoločeno1-2 L/ha3Mesto uporabe ni določeno
drevesnica, trsnica, drevesnica, vzgajališče sadikNedoločeno0,4-0,8 L/ha1Mesto uporabe ni določeno
industrijske rastline, koruzaNedoločeno1-2 L/ha2Mesto uporabe ni določeno
okrasne rastline, vrtnineNedoločeno1-1,2 L/ha3Mesto uporabe ni določeno
Embalaža1 L
Formulacijadruge formulacije (XX)
Reakcija (pH)5,5
Imetnik registracijeGREEN HAS ITALIA S.p.A.
Opozorilna besedaNevarno
OpozorilaNositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Povzroča hude poškodbe oči.
Preprečiti sproščanje v okolje.
PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/….
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe3 leta

Priporočamo tudi