Lontrel® 72 SG

Selektivni herbicid za zatiranje širokolistnih plevelov v poljščinah, zelenjavi, travnikih in pašnikih ter okrasnih rastlinah.
Lontrel® 72 SG

Lontrel 72 SG je herbicid s foliarnim delovanjem, v času po vzniku posevkov. Učinkovina klopiralid povzroči motnje ravnovesja hormonov, ki so odgovorni za raztezanje in delitev celic, sintezo beljakovin in dihanje. Pripravek je namenjen zatiranju pomembnih širokolistnih plevelov v rastni sezoni. Najboljši učinek pri zatiranju plevela je dosežen, ko so le-ti v fazi 2-6 listov.

Glavna uporaba

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
brokoli, brstični ohrovt, cvetača, glavnato zelje, koruza, krmna pesa, navadni ječmen, oljna ogrščica, oves, podzemna koleraba, pšenica, rdeča pesa, repa, sladkorna pesaširokolistni plevel0,17 kg/hazagotovljena s časom uporabe1na prostem

Manjša uporaba

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
navadni lan, okrasne rastlineširokolistni plevel0,17 kg/hazagotovljena s časom uporabe1na prostem
pašnikširokolistni plevel0,17 kg/ha1na prostem
špargljiširokolistni plevel0,17 kg/hazagotovljena s časom uporabe1na prostem
travnikširokolistni plevel0,17 kg/ha7 dni1na prostem
Embalaža250 g
Aktivna snovklopiralid
Formulacijavodotopna zrnca, vodotopni kristali (SG)
Reakcija (pH)5,5 CIPAC MT 75.2
Imetnik registracijeCORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi