Flexidor®

Izjemno pomemben talni herbicid za zatiranje problematičnih enoletnih širokolistnih plevelov pred vznikom, predvsem ambrozije, v oljnih bučah.
Flexidor®

Flexidor je talni herbicid, ki vsebuje učinkovino izoksaben in spada v skupino derivatov benzamida, med zaviralce sinteze celične stene. Koreninice vznikajočih plevelov vsrkajo sredstvo, posledično se zaustavi vgradnja leucina v beljakovinske molekule plevela ter razvoj hipokotila in rast korenin. Plevelne rastline nato propadejo.

Glavna uporaba

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
čebula, česen, jablana, jagoda, ozimna pšenica, ozimni ječmenenoletni širokolistni plevel0,25 l/hazagotovljena s časom uporabe1na prostem
okrasne grmovniceenoletni širokolistni plevel0,25 l/hakarenca ni potrebna1na prostem
porenoletni širokolistni plevel0,25 l/ha90 dni1na prostem
radič, vitlofenoletni širokolistni plevel0,25 l/ha120 dni1na prostem
špargljienoletni širokolistni plevel0,25 l/ha47 dni1na prostem

Manjša uporaba

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
baldrijan, hruška, okrasne rastline, okrasne rastline, čebulnice, pašnik, šalotka, vrtna rabarbaraenoletni širokolistni plevel0,25 l/hazagotovljena s časom uporabe1na prostem
navadna buča, oljnaenoletni širokolistni plevel0,75 l/ha114 dni1na prostem
Embalaža250 mL
Aktivna snovizoksaben
Formulacijakoncentrirana suspenzija (SC)
Reakcija (pH)7.7
Imetnik registracijeCORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Hraniti zunaj dosega otrok.
Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Prestreči razlito tekočino.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi