Zorvec Vinabel

Revolucionaren sistemični fungicid za varstvo vinske trte v najtežjih vremenskih pogojih.
Zorvec Vinabel

Zorvec Vinabel je moderen sistemični fungicid na osnovi dveh popolnoma različnih učinkovin, ki po rezistenčnem tveganju spadata v dve različni skupini, na katere še ni poznana rezistenca oziroma odpornost glive peronospore. Trta ga zelo hitro sprejme, zato ga dež ne spere več. Hitro se razporedi v novo zrastle dele trte in jih dolgotrajno ščiti pred okužbo ter nudi daljšo zaščito kot ostala primerljiva sredstva.

Svojo učinkovitost je dokazal v lanski izredno težki sezoni varstva pred peronosporo na vinski trti.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
vinska trta za pridelavo namiznega grozdja, vinska trta za pridelavo vinskega grozdjaperonospora vinske trte0,38 L/10000 m2 tLWA28 dni2na prostem
Embalaža100 mL, 500 mL, 5 L
Aktivna snovoksatiapiprolin
zoksamid
Formulacijasuspenzoemulzija (SE)
Reakcija (pH)6,95
Imetnik registracijeCORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaČe nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Prestreči razlito tekočino.
PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/….
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe3 leta

Priporočamo tudi