Belo olje Karsia

Kontaktni akaricid za zatiranje škodljivih pršic na pečkatem in koščičastem sadju ter vinski trti.
Belo olje Karsia
Ni na zalogi

Belo olje Karsia je akaricid na osnovi kvalitetnega parafinskega olja, ki deluje fizično, tako da škropilna brozga prekrije pršice z oljno prevleko, pod katero se pršice zadušijo. Zato selekcija odpornih sevov ni mogoča.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
koščičasto sadno drevje, pečkato sadno drevjepršice prelke iz rodu tetranychus10 L/ha na meter višine krošnjezagotovljena s časom uporabe1na prostem
vinska trtapršice prelke iz rodu tetranychus8 L/ha1na prostem
Embalaža250 mL, 1 L, 10 L, 200 L
Aktivna snovparafinsko olje
Formulacijakoncentrat za emulzijo (EC)
Reakcija (pH)6,3
Imetnik registracijeW. Neudorff GmbH
Opozorilna besedaNevarno
OpozorilaČe je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Hraniti zaklenjeno.
Hraniti zunaj dosega otrok.
NE izzvati bruhanja.
Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Prestreči razlito tekočino.
Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/….
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi