Karsia Fosfor

Tekoče mineralno gnojilo z visoko vsebnostjo fosforja z dodatkom kalija in mikrohranili Cu, Mn, Mo in Zn, ki učinkuje kot vir energije za rastline.
Karsia Fosfor
€ 49,54

Karsia Fosfor je posebno fosforno foliarno gnojilo, z dodatkom kalija, magnezija, mangana in cinka. Karsia Fosfor je pravi “energetski napitek” za vse enoletne rastline, še posebej v njihovi mladostni razvojni fazi in za večletne v pričetku njihove vegetacije. Fosfor je tisto hranilo, ki deluje kot energija za vse razvojne procese, kot je pospešen razvoj in aktivnost koreninskega sistema, ki je aktivnejši tudi pri nižjih temperaturah tal, še posebej pri koruzi, kjer preprečuje pomanjkanje (značilni rdeče vijolični listi in zaustavitev rasti), pri trajnih rastlinah pa pred cvetenjem močno pospeši vse procese, ki vplivajo na dobro cvetenje in oplodnjo. Po zavezanju plodičev odigra pomembno vlogo v njihovem razvoju, saj pozitivno vpliva na povečanje števila celic v plodu, kar se odraža na boljši trpežnosti in odpornosti plodov. Če se ga pri pečkarjih uporabi v zaključku prve vegetacijske dobe, izredno pozitivno vpliva na diferenciacijo rodnih brstov. Njegova uporaba je zelo učinkovita pri povečevanju in stabilnosti antocianov pri rdečih vinskih sortah, kakor tudi zagotavljanju pokrovne barve pri jablanah.

Vsebuje:

fosfor (P-33,5 %) kalij (K-2,2 %) dušik (N-2,9 %) baker (Cu-0,15 %) mangan (Mn-0,37 %) molibden (Mo-0,08 %) cink (Zn-0,72 %)

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
koruzaNedoločeno5 L/ha1na prostem
krompirNedoločeno3-5 L/ha2na prostem
pečkato sadno drevjeNedoločeno5 L/ha6na prostem
sladkorna pesaNedoločeno5-10 L/ha3na prostem
vinska trta, vse kultureNedoločeno3-5 L/ha3na prostem
Formulacijadruge formulacije (XX)
Reakcija (pH)1-1,5
Imetnik registracijeLebosol Dünger GmbH
Opozorilna besedaNevarno
OpozorilaČe je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
Hraniti zaklenjeno.
Hraniti zunaj dosega otrok.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Po uporabi temeljito umiti ...
Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho].
PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja.
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/….
Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Rok uporabe4 leta

Priporočamo tudi