Ecodian® CM

Metoda dezorientacije/zbeganja breskovega zavijača na breskvah, nektarinah ter pečkarjih.
Ecodian® CM

Ecodian CM se uporablja v obliki feromonskih dispenzerjev in deluje na način dezorientacije (konfuzije, zbeganja). Metoda dezorientacije je skupek številnih lažnih feromonskih signalov, ki nadvladajo nad naravno sproščenimi feromoni samic in s tem zmedejo samce pri iskanju samic za paritev. Dispenzerji sproščajo enak feromon, kot ga sproščajo samice ter na ta način zmedejo samce. Metoda je primerna za površine večje od 1 ha.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
breskev, nektarina, pečkato sadno drevjebreskov zavijač2000 - 3000 kos(Število dispenzorjev na ha.)zagotovljena z načinom uporabe1na prostem
Embalaža1 kpl
Aktivna snov(E)-8-dodecen-1-il acetat
(Z)-8-dodecen-1-il- acetat
(Z)-8-dodecen-1-ol
Formulacijahlapljiv pripravek (dispenzer) (VP)
Imetnik registracijeGEA S.r.L., Italija
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaČe nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Preprečiti sproščanje v okolje.
Prestreči razlito tekočino.
Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi