Folpan 500 SC

Nepogrešljiv kontaktni fungicid pri zatiranju večine glivičnih boleznih žit, še posebej ramularijske pegavosti na ječmenu.
Folpan 500 SC

Folpan 500 SC je preventivni kontaktni fungicid, formuliran v obliki koncentrirane suspenzije. Na poškropljenih rastlinah tvori izredno odporno škropilno oblogo, ki preprečuje da bi spore glivičnih bolezni kalile in prodrle v rastlino ter jo tako okužile. Je idealen partner sistemičnim fungicidom, ki v težkih vremenskih pogojih ne zadostujejo za optimalno varstvo.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
jara pšenica, ozimna pšenicapšenična listna pegavost1,5 l/hazagotovljena s časom uporabe2na prostem
jari ječmen, ozimni ječmenječmenova mrežasta pegavost, ječmenova ramularijska pegavost, ječmenov listni ožig1,5 l/hazagotovljena s časom uporabe2na prostem
Embalaža5 L
Aktivna snovfolpet
Formulacijakoncentrirana suspenzija (SC)
Reakcija (pH)5,15
Imetnik registracijeADAMA Agriculture B.V., Nizozemska
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
Prestreči razlito tekočino.
PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Sum povzročitve raka <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi