Trika Expert

Talni insekticid, v mešanici s fosforjem in dušikom, za zaščito poljščin, vrtnin in okrasnih rastlin pred talnimi škodljivci (strune, ...).
Trika Expert

Talni insekticid z želodčnim in odvračalnim delovanjem za zaščito krompirja, koruze, vrtnin in okrasnih rastlin brez poškodb, ki jih povzročajo ličinke strun, talnih sovk in koruznega hrošča. Nanaša se ob setvi/sajenju s sejalnikom, z dodatno nameščeno opremo za zadelavo granul v tla. Vsebuje tudi rastlinska hranila, kot sta fosfor in dušik, ki pospešita mladostni razvoj rastlin.

\

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
brokoli, brstični ohrovt, buča, cvetača, endivija, glavnato zelje, korenje, koruza, krompir, navadna buča, oljna, navadna soja, navadna sončnica, oljna ogrščica, proso, sirek, solata, tobakstrune, talne sovke15 kg/hazagotovljena s časom uporabe1na prostem
koruza, proso, sirekkoruzni hrošč15 kg/hazagotovljena s časom uporabe1na prostem
okrasne rastlinestrune, talne sovke15 kg/hakarenca ni potrebna1na prostem
Embalaža1 kg, 10 kg
Aktivna snovlambda-cihalotrin
Formulacijazrnina (granulat) (GR)
Imetnik registracijeSIPCAM OXON S.P.A.
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Hraniti zunaj dosega otrok.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Prestreči razlito tekočino.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi