Eminent® 125 EW

Fungicid za zatiranje glivičnih bolezni na pšenici in sladkorni pesi.
Eminent® 125 EW

Eminent 125 EW je eden izmed standardnih triazolnih fungicidov (inhibitor sinteze ergosterola) za zatiranje glivičnih bolezni. V poskusih kakor tudi v praksi, je pokazal še vedno dobro in zanesljivo delovanje, uporabljamo ga izključno preventivno.

Glavna uporaba

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
navadna pšenicapšenična listna pegavost, rjavenje pšeničnih plev, rje iz rodu puccinia, žitna pepelovka1 l/ha35 dni1na prostem

Manjša uporaba

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
sladkorna pesapesna listna pegavost, pesna pepelasta plesen, siva pesna listna pegavost0,8 l/ha30 dni1na prostem
Embalaža1 L
Aktivna snovtetrakonazol
Formulacijakoncentrirana emulzija - olje v vodi (EW)
Reakcija (pH)7,1, konc. 1 % (CIPAC MT 75.3)
Imetnik registracijeGOWAN Crop Protection Ltd., Velika Britanija
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Hraniti zunaj dosega otrok.
Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Preprečiti sproščanje v okolje.
Prestreči razlito tekočino.
PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Sum škodljivosti za plodnost. Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi