Exilis®

Fitoregulator za redčenje plodičev na jablanah in hruškah.
Exilis®

Exilis je sredstvo za redčenje plodičev jablan in hrušk ter deluje kot regulator rasti rastlin, ki ugodno vpliva na fiziološke procese v rastlinah ter na kakovost in količino pridelka.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
jablanaredčenje plodičev3,75 - 7,5 l/ha90 dni1na prostem
navadna hruškaredčenje plodičev5 - 7,5 l/ha90 dni1na prostem
Embalaža5 L
Aktivna snov6-benziladenin
Formulacijavodotopni koncentrat (SL)
Reakcija (pH)4 – 5, konc. 1 %
Imetnik registracijeFINE Agrochemicals Ltd., Velika Britanija
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Preprečiti sproščanje v okolje.
Prestreči razlito tekočino.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi