Kudos®

Fitoregulator za zmanjšanje rasti poganjkov na jablani in zmanjšanje pojava hruševega ožiga na hruški in jablani.
Kudos®

Kudos je regulator rasti rastlin. Aktivna snov proheksadion-kalcij je inhibitor biosinteze rastnega hormona giberelina. Zmanjšuje rast poganjkov, s tem da omeji podaljševanje internodijev. Sredstvo nima neposrednega baktericidnega ali fungicidnega delovanja.

Glavna uporaba

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
jablanazmanjšanje rasti poganjkov1,25 kg/ha55 dni2na prostem

Manjša uporaba

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
češnja, višnjazmanjšanje rasti poganjkov1,25 kg/ha20 dni2na prostem
jablana, navadna hruškahrušev ožig1,25 kg/ha55 dni2na prostem
Embalaža2.5 kg
Aktivna snovproheksadion-kalcij
Formulacijamočljiva zrnca (WG)
Reakcija (pH)6,6 pri 1 % koncentraciji
Imetnik registracijeFINE Agrochemicals Ltd., Velika Britanija
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Rok uporabe3 leta

Priporočamo tudi