Lepinox Plus®

Biotični kontaktni in želodčni insekticid za zatiranje škodljivih gosenic na sadnem drevju, vinski trti, vrtninah, hmelju in oljkah brez karence.
Lepinox Plus®
€ 2,73

Lepinox plus je selektiven insekticid na podlagi mikroorganizmov za zatiranje gosenic iz rodu Lepidoptera. Ko gosenice zaužijejo poškropljeno rastlinsko tkivo, se zelo hitro prenehajo prehranjevati - delati škodo, vendar so lahko še nekaj dni po tretiranju žive. Takoj po zaužitju letalnega odmerka se bodo gosenice premikale počasneje, postale razbarvane, tik pred smrtjo se bodo skrčile in počrnele.

Glavna uporaba

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
blitva, brokoli, brstični ohrovt, buča, bučka, cikorija, črna redkev, dinja, endivija, glavnato zelje, jagoda, jajčevec, kardij, kitajski kapus, listnati radič, navadna bazilika, navadna lubenica, navadna zelena, navadni fižol, navadni grah, navadni koromač, navadni motovilec, ohrovt, glavnati, paprika, paradižnik, pravi peteršilj, solata, strniščna repa, špinačabombaževa sovka, južna plodovrtka, pesna sovka1 kg/hakarenca ni potrebna3na prostem in v zaščitenih prostorih
breskev, nektarinabreskov molj, breskov zavijač1 kg/hakarenca ni potrebna3na prostem
brokoli, brstični ohrovt, glavnato zelje, kitajski kapus, ohrovt, glavnatikapusov molj1 kg/hakarenca ni potrebna3na prostem in v zaščitenih prostorih
hmeljkoruzna vešča1 kg/hakarenca ni potrebna3na prostem
jablana, navadna hruškazavijači lupine sadja iz rodu adoxophye, zavijači lupine sadja iz rodu archips, zavijači lupine sadja iz rodu argyrotaenia, zavijači lupine sadja iz rodu pandemis1 kg/hakarenca ni potrebna3na prostem
paradižnikparadižnikov molj1 kg/hakarenca ni potrebna3na prostem in v zaščitenih prostorih
vinska trta za pridelavo namiznega grozdja, vinska trta za pridelavo vinskega grozdjakrižasti grozdni sukač, pasasti grozdni sukač1 kg/hakarenca ni potrebna3na prostem

Manjša uporaba

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
jagodičevje, okrasne rastlinemetulji1 kg/hakarenca ni potrebna3na prostem in v zaščitenih prostorih
oljkaoljčni molj, oljkova vešča1 kg/hakarenca ni potrebna3na prostem
Embalaža10 g, 100 g, 1 kg
Aktivna snovBacillus Thuringhiensis var. Kurstaki
Formulacijamočljivi prašek (WP)
Reakcija (pH)6,24 (CIPAC MT 75.3)
Imetnik registracijeCBC (Europe) S.r.l., Italija
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Hraniti zunaj dosega otrok.
Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.
PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/….
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Rok uporabe3 leta

Priporočamo tudi