Mimic®

Preverjen insekticid za zatiranje škodljivih gosenic v sadjarstvu, vinogradništvu in vrtnarstvu.
Mimic®

Mimic je insekticid iz skupine regulatorjev razvoja (MAC), ki pospešujejo prehitro levitev gosenic, ki zaradi tega poginejo. Gosenice ga prejmejo v telo z lizanjem in grizenjem zelenih delov, zato mora biti omočenost zelo dobra. Po delovanju je ozko specializiran na gosenice škodljivih metuljev in varen do drugih koristnih žuželk.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
brokoli, glavnato zelje, kitajski kapus, listni ohrovt, ohrovt, glavnatikapusov molj, sovke0,3-0,4 l/ha14 dni1na prostem
brokoli, glavnato zelje, listni ohrovt, ohrovt, glavnatikapusov belin0,3-0,4 l/ha14 dni1na prostem
jablanajabolčni zavijač, pasasti sadni lupinar, rjavi sadni lupinar, sadni zavijač0,9-1 l/ha14 dni2na prostem
kitajski kapuskapusova sovka0,3-0,4 l/ha14 dni1na prostem
vinska trtakrižasti grozdni sukač, pasasti grozdni sukač0,6 l/ha2na prostem
Embalaža200 mL, 1 L
Aktivna snovtebufenozid
Formulacijakoncentrirana suspenzija (SC)
Reakcija (pH)5,91, konc. 1 %
Imetnik registracijeNISSO Chemical Europe GmbH., Nemčija
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Preprečiti sproščanje v okolje.
Prestreči razlito tekočino.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi