Močljivo žveplo Karsia® DF

Kontaktni fungicid na osnovi žvepla za zatiranje oidija na vinski trti.
Močljivo žveplo Karsia® DF

Močljivo žveplo Karsia DF je dotikalni (kontaku0002tni) fungicid za zatiranje oidija vinske trte. Poleg dotikalnega načina, deluje žveplo na občutljive glive tudi preko parne faze (SO2 , H2 S). Uničuje spore tako, da moti dihanje v njihovih celicah. Nanj ni možna rezistenca in je zaradi tega nepogrešljiv v ekološki in integrirani pridelavi.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
vinska trta za pridelavo namiznega grozdja, vinska trta za pridelavo vinskega grozdjaoidij vinske trte8 kg/ha28 dni8na prostem
Embalaža1 kg, 10 kg
Aktivna snovžveplo
Formulacijamočljiva zrnca (WG)
Imetnik registracijeSULPHUR Mills Ltd., Velika Britanija
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Hraniti zaklenjeno.
Hraniti zunaj dosega otrok.
Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Po uporabi temeljito umiti ...
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi