Mospilan® 20 SG

Univerzalni sistemični insekticid za zatiranje rastlinskih škodljivcev na sadju, zelenjavi, poljščinah, oljkah ter okrasnih rastlinah.
Mospilan® 20 SG

Mospilan 20 SG je sistemični, dotikalni in želodčni insekticid, z izredno širokim spektrom delovanja na velikem številu kultur. Acetamiprid vpliva na delovanje nikotin-acetilholinskega receptorja (nAChR) postsinaptične membrane v živčevju insektov, tako da moti vezavo acetilholina.

Glavna uporaba

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
breskev, jablana, marelica, navadna hruška, nektarina, slivalistne uši0,025 - 0,04 %14 dni2na prostem
buča, bučnice z neužitno lupinoščitkarji0,2 - 0,25 kg/ha7 dni2na prostem
buča, bučnice z neužitno lupinolistne uši0,125 - 0,15 kg/ha7 dni2na prostem
bučka, bučnice z užitno lupino, jajčevec, navadna kumara, paprika, paradižnik, solatalistne uši0,25 kg/ha7 dni2na prostem
bučka, bučnice z užitno lupino, navadna kumaraščitkarji0,35 - 0,4 kg/ha7 dni2na prostem
češnjačešnjeva muha0,375 kg/ha14 dni1na prostem
jablanajabolčna grizlica, sadni listni duplinar0,04 %14 dni2na prostem
jablana, navadna hruškajabolčni zavijač0,04 %14 dni2na prostem
jablana, navadna hruškasadni listni sitar0,05 %14 dni2na prostem
jajčevec, paprika, paradižnikrastlinjakov ščitkar, tobakov ščitkar0,35 - 0,4 kg/ha7 dni2na prostem
krompirsiva breskova uš0,2 kg/ha14 dni2na prostem
krompirkoloradski hrošč0,1 kg/ha14 dni2na prostem
navadna hruškahruševa grizlica0,04 %14 dni2na prostem
navadna hruškanavadna hruševa bolšica0,05 %14 dni2na prostem
okrasne rastlinelistne uši0,25 kg/hakarenca ni potrebna2na prostem
okrasne rastlinerastlinjakov ščitkar, tobakov ščitkar0,35 - 0,4 kg/hakarenca ni potrebna2na prostem
slivačrna češpljeva grizlica, rumena češpljeva grizlica0,04 %14 dni2na prostem

Manjša uporaba

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
breskev, jablana, marelica, navadna hruška, nektarina, slivamarmorirana smrdljivka0,5 kg/ha14 dni2na prostem
buča, bučnice z neužitno lupinomarmorirana smrdljivka0,2 - 0,25 kg/ha7 dni2na prostem
bučka, bučnice z užitno lupino, jajčevec, navadna kumara, paprika, paradižnikmarmorirana smrdljivka0,35 - 0,4 kg/ha7 dni2na prostem
češnjamarmorirana smrdljivka0,375 kg/ha14 dni1na prostem
drevesnicagrizlice iz rodu hoplocampa, listne uši, sadni listni duplinar0,4 kg/ha2na prostem
drevesnicamarmorirana smrdljivka, navadna hruševa bolšica, sadni listni sitar0,5 kg/ha2na prostem
drevesnice okrasnih rastlin, gozdne drevesnicemarmorirana smrdljivka, navadna hruševa bolšica, sadni listni sitar0,5 kg/hakarenca ni potrebna2na prostem
drevesnice okrasnih rastlin, gozdne drevesnicegrizlice iz rodu hoplocampa, listne uši, sadni listni duplinar0,4 kg/hakarenca ni potrebna2na prostem
okrasne rastlinemarmorirana smrdljivka0,35 - 0,4 kg/hakarenca ni potrebna2na prostem
oljkamarmorirana smrdljivka, oljčna muha0,3 kg/ha1na prostem
solatamarmorirana smrdljivka0,25 kg/ha7 dni2na prostem
Embalaža4 g, 40 g, 100 g, 500 g, 1 kg
Aktivna snovacetamiprid
Formulacijavodotopna zrnca, vodotopni kristali (SG)
Reakcija (pH)4 – 10
Imetnik registracijeNISSO Chemical Europe GmbH., Nemčija
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Izprati usta.
Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Po uporabi temeljito umiti ...
Prestreči razlito tekočino.
PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/….
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.
Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi