Naturalis®

Biotični insekticid za zatiranje rastlinskih škodljivcev na sadnem drevju, vinski trti, vrtninah, poljščinah, oljkah in okrasnih rastlinah.
Naturalis®

Naturalis je biotični insekticid, ki ima dva načina delovanja. Pomembnejši je prvi, kontaktni način delovanja, pri katerem žrtev entomopatogene glive umre zaradi pomanjkanja hranil in dehidracije. Pripravek je mogoče na rastline nanesti foliarno (za zatiranje ščitkarjev, pravih listnih uši, navadne pršice, čipkarke, škržatov in sadnih muh), drugi način uporabe pripravka pa je talni nanos (za zatiranje strun in lešnikarja). Drugi način delovanja je repelentni (odvračalni).

Glavna uporaba

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
breskev, kaki, marelica, nektarina, slivabreskova muha2 l/hakarenca ni potrebna5na prostem
breskev, marelica, nektarina, slivabreskvin trips, rožni resar1,5 l/hakarenca ni potrebna5na prostem
breskev, marelica, nektarina, sliva, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja, vinska trta za pridelavo vinskega grozdjacvetlični resar1,5 l/hakarenca ni potrebna5na prostem
brokoli, cvetača, okrasne rastlinekapusov ščitkar1,5 l/hakarenca ni potrebna5na prostem in v zaščitenih prostorih
bučanavadna pršica2 l/ha5na prostem in v zaščitenih prostorih
bučacvetlični resar, rastlinjakov ščitkar, resarji, tobakov ščitkar1,5 l/ha5na prostem in v zaščitenih prostorih
bučka, dinja, fižol za stročje, fižol za zrnje, jagoda, jajčevec, navadna kumara, navadna lubenica, okrasne rastline, paprika, paradižnikrastlinjakov ščitkar, tobakov ščitkar1,5 l/hakarenca ni potrebna5na prostem in v zaščitenih prostorih
bučka, dinja, jagoda, jajčevec, navadna kumara, navadna lubenica, paprika, paradižnikcvetlični resar, resarji1,5 l/hakarenca ni potrebna5na prostem in v zaščitenih prostorih
bučka, dinja, jajčevec, navadna kumara, navadna lubenica, paprika, paradižniknavadna pršica2 l/hakarenca ni potrebna5na prostem in v zaščitenih prostorih
češnja, višnjačešnjeva muha2 l/hakarenca ni potrebna5na prostem
endivija, listnati radič, solatasolatna listna uš; velika ribezova uš1 l/hakarenca ni potrebna5na prostem in v zaščitenih prostorih
jablana, navadna hruškardeča sadna pršica1,5 l/hakarenca ni potrebna5na prostem
jagodanavadna pršica1,25 l/hakarenca ni potrebna5na prostem in v zaščitenih prostorih
jajčevec, paprika, paradižnikstrune3 l/hakarenca ni potrebna5na prostem in v zaščitenih prostorih
krompirstrune2 l/hakarenca ni potrebna5na prostem
navadna hruškanavadna hruševa bolšica2 l/hakarenca ni potrebna5na prostem
oljkaoljčna muha2 l/hakarenca ni potrebna5na prostem
vinska trta za pridelavo namiznega grozdja, vinska trta za pridelavo vinskega grozdjaresarji1,5 l/hakarenca ni potrebna5na prostem
vinska trta za pridelavo namiznega grozdja, vinska trta za pridelavo vinskega grozdjanavadna pršica, rumena2 l/hakarenca ni potrebna5na prostem

Manjša uporaba

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
aronija, kosmulja, malina, ribez, robidelistne uši1 l/hakarenca ni potrebna5na prostem
malina, robidecvetlični resar, rastlinjakov ščitkar, tobakov resar1,5 l/hakarenca ni potrebna5na prostem
malina, robidenavadna pršica2 l/hakarenca ni potrebna5na prostem
navadna leskalešnikar3 l/hakarenca ni potrebna5na prostem
Embalaža100 mL, 1 L
Aktivna snovBeauveria bassiana, sev ATCC 74040
Formulacijaoljna disperzija (OD)
Reakcija (pH)6,25 (CIPAC MT 75.3)
Imetnik registracijeCBC (Europe) S.r.l., Italija
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.
Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Po uporabi temeljito umiti ...
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv.
Rok uporabe1 leto

Priporočamo tudi