Nissorun 10 WP®

Kontaktni akaricid za zatiranje škodljivih pršic na sadnem drevju, vinski trti, hmelju in zelenjavi. Izvrstno delovanje na izležene ličinke pršic.
Nissorun 10 WP®

Nissorun 10 WP je akaricid, z dotikalnim delovanjem na zgodnejše stadije pršic, takoj po izleganju. Učinkovina heksitiazoks je regulator razvoja, ki ima kontaktno in želodčno delovanje. Inhibira sintezo hitina v zgodnjih razvojnih fazah pršic ter ima odlično delovanje na jajčeca in larve nižjih stadijev. Ima dober ekotoksikološki profil.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
buča, bučka, bučnice z neužitno lupino, bučnice z užitno lupino, dinja, kumare, kumare za vlaganje, navadna lubenicanavadna pršica0,8 kg/ha3 dni1v zaščitenih prostorih
hmeljnavadna pršica, rdeča sadna pršica1,5 kg/ha28 dni1na prostem
jablana, navadna hruškanavadna pršica, rdeča sadna pršica1 kg/ha28 dni1na prostem
jagodanavadna pršica1 kg/ha3 dni1na prostem in v zaščitenih prostorih
jagodardeča sadna pršica1 kg/ha3 dni1na prostem
jagodičevjenavadna pršica, rdeča sadna pršica1 kg/hazagotovljena s časom uporabe1na prostem
jajčevec, paprika, paradižniknavadna pršica1 kg/ha3 dni1v zaščitenih prostorih
okrasne rastlinerdeča sadna pršica0,8 kg/hakarenca ni potrebna1na prostem
okrasne rastlinenavadna pršica0,8 kg/hakarenca ni potrebna1na prostem in v zaščitenih prostorih
vinska trta za pridelavo namiznega grozdja, vinska trta za pridelavo vinskega grozdjanavadna pršica, rdeča sadna pršica0,8 kg/ha21 dni2na prostem
Embalaža1 kg
Aktivna snovheksitiazoks
Formulacijamočljivi prašek (WP)
Reakcija (pH)8,1 (1 % emulzija); 8,1, konc. 1 % (vodna disperzija)
Imetnik registracijeNISSO Chemical Europe GmbH., Nemčija
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Prestreči razlito tekočino.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi