Obsthormon® 24A

Regulator rasti rastlin za redčenje plodičev jablan in za preprečevanje prezgodnjega odpadanja plodov pri jablanah in hruškah.
Obsthormon® 24A

Obsthormon 24A je rastni regulator rastlin (fitoregulator), ki vsebuje 1-naftilocetno kislino, ki je sintetični rastlinski hormon iz skupine avksinov, ki zavira translokacijo sorbitola iz listov na mesto porabe oz. zmanjša dotok metabolitov k plodičem, kar ima za posledico predčasno tvorbo ločitvenega tkiva in odpad plodičev. Na okrasnih drevninah in božičnih drevesih s premazovanjem glavnih poganjkov zmanjšuje vegetativno rast.

Glavna uporaba

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
jablanaredčenje plodičev230 mL/10.000 m2 tretirane listne površine* oz. največ 0,24 L/ha7 dni1na prostem
jablana, navadna hruškapreprečevanje prezgodnjega odpadanja plodov250 mL/10.000 m2 tretirane listne površine* oz. največ 0,24 L/ha7 dni2na prostem

Manjša uporaba

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
božična drevesa, okrasne drevnineskrajševanje glavnih poganjkov0,018 L/ha (18 mL/ha)karenca ni potrebna2na prostem
Embalaža1 L
Aktivna snovNAA
Formulacijavodotopni koncentrat (SL)
Reakcija (pH)3-4
Imetnik registracijeL. GOBBI S.r.L., Italija
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaČe draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Hraniti zaklenjeno.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Povzroča hudo draženje oči.
Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi