Pirimor® 50 WG

Nepogrešljiv aficid za zatiranje škodljivih uši na sadnem drevju, poljščinah ter zelenjavi.
Pirimor® 50 WG

Pirimor 50 WG je insekticid, s kontaktnim in translaminarnim načinom delovanja, torej na uši deluje, če pridejo v direkten kontakt z depozitom škropiva, oz. se premešča tudi na drugo stran lista, zato deluje tudi na uši, ki se prehranjujejo na spodnji strani listov. Deluje tudi preko t.i. parne faze, kar mu omogoča odlično delovanje pri gostejšem habitusu rastlin.

Glavna uporaba

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
ameriška borovnica, kosmulja, krmna pesa, krompir, rdeča pesa, ribez, sladkorna pesalistne uši0,5 kg/ha7 dni2na prostem
breskev, jablana, navadni fižol, navadni grahlistne uši0,75 kg/ha14 dni1na prostem
brstični ohrovt, glavnato zeljelistne uši0,42 kg/ha3 dni1na prostem
buča, bučka, dinja, jajčevec, navadna lubenica, paprika, paradižniklistne uši0,75 kg/ha7 dni2v zaščitenih prostorih
jablanakrvava uš0,75 kg/ha14 dni1na prostem
jagodalistne uši0,75 kg/ha7 dni2na prostem in v zaščitenih prostorih
korenjelistne uši0,75 kg/ha7 dni1na prostem
navadna kumaralistne uši0,75 kg/ha2v zaščitenih prostorih
navadna pšenica, navadni ječmen, navadni oves, , tritikalalistne uši0,3 kg/ha35 dni2na prostem
pravi peteršiljlistne uši0,75 kg/ha(Koren brez zelenja!)7 dni1na prostem
solatalistne uši0,5 kg/ha14 dni2na prostem in v zaščitenih prostorih

Manjša uporaba

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
drevesnicalistne uši0,075 %2na prostem
Embalaža1 kg
Aktivna snovpirimikarb
Formulacijamočljiva zrnca (WG)
Reakcija (pH)7 – 11, konc. 1 %
Imetnik registracijeADAMA Agriculture B.V., Nizozemska
Opozorilna besedaNevarno
Opozorila
Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Izprati usta.
Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Povzroča hudo draženje oči.
Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/….
Strupeno pri zaužitju.
Sum povzročitve raka <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.
Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv.
Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe4 leta

Priporočamo tudi