Pyrus® 400 SC

Preventivni fungicid za zatiranje sive plesni na vinski trti, jagodah in malinah ter škrlupa na jablanah in hruškah.
Pyrus® 400 SC

Pyrus 400 SC je preventivni in delno kurativni funu0002gicid z dotikalnim in translaminarnim delovanjem. Vsebuje pirimetanil iz skupine anilinopirimidinov. Ima širok spekter delovanja, tako v trajnih nasadih kot v jagodičju.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
jablanajablanov škrlup1 l/ha56 dni3na prostem
jagodasiva plesen2 l/ha3 dni1na prostem
malinasiva plesen2 l/ha7 dni2na prostem
navadna hruškahrušev škrlup1 l/ha56 dni3na prostem
vinska trta za pridelavo namiznega grozdja, vinska trta za pridelavo vinskega grozdjasiva plesen2 l/ha35 dni1na prostem
Embalaža200 mL, 1 L
Aktivna snovpirimetanil
Formulacijakoncentrirana suspenzija (SC)
Reakcija (pH)5,8
Imetnik registracijeARYSTA LiveScience Sprl., Belgija
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Hraniti zunaj dosega otrok.
Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi