AQ-10®

Biotični fungicid za zatiranje pepelastih plesni na velikem številu kultur. Ima odličen ekotoksikološki profil in ne pušča ostankov.
AQ-10®

AQ-10 je unikaten biofungicid in vsebuje človeku nenevarne spore specializirane glive Ampelomyces quisqualis, ki s parazitiranjem uničujejo micelij pepelastih plesni. Deluje že pri temperaturi 10 °C, kar je zelo pomembno za zatiranje zgodnjih primarnih infekcij. Zatira pa tudi še nedozorele kleistotecije.

Glavna uporaba

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
bučnice z neužitno lupino, bučnice z užitno lupino, jajčevec, navadna buča, oljna, paprika, paradižnikpepelovke iz rodu erysiphe35 g/ha1 dni2na prostem
jagodajagodna pepelovka70 g/ha1 dni2na prostem
vinska trta za pridelavo namiznega grozdja, vinska trta za pridelavo vinskega grozdjaoidij vinske trte35 g/ha1 dni2na prostem

Manjša uporaba

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
gozdne drevesnicehrastova pepelovka70 g/ha2na prostem
malina, ribez, robidepepelovke iz rodu erysiphe70 g/ha1 dni2na prostem
Embalaža35 g
Aktivna snovizolat M-10 glive Ampelomyces quisqualis
Formulacijamočljiva zrnca (WG)
Reakcija (pH)7 – 9 (CIPAC MT 75.3)
Imetnik registracijeCBC (Europe) S.r.l., Italija
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
[Ob nezadostnem prezračevanju] nositi opremo za zaščito dihal.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi