Badge® WG

Sodoben bakreni fungicid za zatiranje glivičnih bolezni na vinski trti, pečkatem in koščičastem sadju, krompirju, hmelju in okrasnih rastlinah.
Badge® WG

Badge WG je najmodernejši in edini bakreni fungicid na osnovi mešanice dveh bakrovih soli. Odlikuje ga manjša vsebnost bakra, ki kljub temu zagotavlja odlično delovanje.

Bakreni ioni se zelo enakomerno sproščajo in zagotavljajo visoko in dolgotrajno zaščito. Formuliran je po posebnem postopku imenovanem “Fluid bed”, ki zagotavlja neprekosljivo disperzibilnost v vodi in granule skoraj brez prahu. Sredstvo se v trenutku raztopi in je kompatibilen z večino fitofarmacevtskih sredstev.

\

Glavna uporaba

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
krompirkrompirjeva plesen3 kg/ha7 dni4na prostem
vinska trta za pridelavo namiznega grozdja, vinska trta za pridelavo vinskega grozdjaperonospora vinske trte1,25 - 2,5 kg/ha21 dni5na prostem

Manjša uporaba

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
hmeljhmeljna peronospora7,14 kg/ha14 dni2na prostem
koščičasto sadno drevjelistna luknjičavost koščičarjev, sadne gnilobe, monilije3,5 kg/hazagotovljena s časom uporabe4na prostem
okrasne rastlinebakterijski ožig, grenke gnilobe sadja, pegavosti iz rodu cercospora, plesni, rje2,7 kg/hakarenca ni potrebna5na prostem
pečkato sadno drevjeerwinia spp.2,9 kg/hazagotovljena s časom uporabe2na prostem
slivarožičavost češpelj3,5 kg/ha4na prostem
Embalaža150 g, 1 kg, 10 kg
Aktivna snovbaker v obliki bakrovega hidroksida
baker v obliki bakrovega oksiklorida
Formulacijamočljiva zrnca (WG)
Reakcija (pH)7,67 (1 % suspenzija v vodi)
Imetnik registracijeGOWAN Crop Protection Ltd., Velika Britanija
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/….
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Prestreči razlito tekočino.
PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi