Tajfun® 360

Neselektivni herbicid za zatiranje plevelov na strniščih, vinogradih, sadovnjakih, travnikih in pašnikih ter gozdnih nasadih.
Tajfun® 360

Tajfun 360 je sistemični neselektivni herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela ter večletnega plevela z globokimi koreninami.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
golosek gozdovkoreninski in debelni poganjki, plevel1,5 - 2 %karenca ni potrebna1na prostem
gozdne drevesniceenoletni ozkolistni plevel1 - 2 %karenca ni potrebna1na prostem
gozdne drevesniceenoletni širokolistni plevel, večletni ozkolistni plevel, večletni širokolistni plevel8 l/hakarenca ni potrebna1na prostem
gozdni nasadkoreninski in debelni poganjki15 %karenca ni potrebna1na prostem
mladi nasadi iglavcevoleseneli plevelni listavci6 - 8 l/hakarenca ni potrebna1na prostem
pašnik, travnikenoletni ozkolistni plevel, enoletni širokolistni plevel2,5 - 4 l/hazagotovljena z načinom uporabe1na prostem
pašnik, travnikvečletni ozkolistni plevel, večletni širokolistni plevel5 L/hazagotovljena z načinom uporabe1na prostem
sadovnjak, vinska trtavečletni ozkolistni plevel, večletni širokolistni plevel2,5-8 l/ha35 dni2na prostem
sadovnjak, vinska trtaenoletni širokolistni plevel2-4 l/ha35 dni2na prostem
sadovnjak, vinska trtaenoletni ozkolistni plevel2 - 4 l/ha35 dni2na prostem
strniščeenoletni ozkolistni plevel2 - 4 l/hazagotovljena z načinom uporabe1na prostem
strniščeenoletni širokolistni plevel2-4 l/hazagotovljena z načinom uporabe1na prostem
strniščevečletni ozkolistni plevel, večletni širokolistni plevel6 l/hazagotovljena z načinom uporabe2na prostem
Embalaža1 L, 5 L
Aktivna snovglifosat v obliki izopropilamino soli
Formulacijavodotopni koncentrat (SL)
Reakcija (pH)4,2, konc. 1 % (CIPAC MT 75.3); 4,96 (1 % vodna raztopina) CIPAC MT 75,3
Imetnik registracijeADAMA Agriculture B.V., Nizozemska
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Hraniti zunaj dosega otrok.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Prestreči razlito tekočino.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi