GF-120®

Unikatna insekticidna vaba za zatiranje oljčne muhe.
GF-120®

GF-120 je mešanica insekticida in atraktanta za zatiranje oljčne muhe na oljki. Je insekticid iz nove skupine spinosinov, ki so nastali s fermentacijo naravnih talnih organizmov. Učinovina spinosad je produkt fermentacije talnih bakterij Saccharou0002polyspora spinosa. Na škodljive žuželke deluje kontaktno in želodčno s tem, da je učinek preko želodca 5-10 krat učinkovitejši od kontaktnega. Atraktant v sredstvu zelo močno privlači škodljive žuželke, ki se hranijo z njim, dokler ne poginejo.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
oljkaoljčna muha1 - 1,2 l/ha7 dni4na prostem
Embalaža1 L
Aktivna snovspinosad (spinosin A+spinosin D)
Formulacijakoncentrat za vabe (CB)
Reakcija (pH)4,9, konc. 1 % (vodna raztopina (10 g/100 ml))
Imetnik registracijeCORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Hraniti zunaj dosega otrok.
Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
Nevarno za čebele/ Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi