Banjo® Forte

Kurativni sistemični fungicid za zatiranje krompirjeve plesni na krompirju. Odličen, ko je pritisk bolezni največji.
Banjo® Forte

Banjo Forte je sistemični in kontaktni fungicid na osnovi dveh različnih učinkovin. Deluje sistemično in s tem preprečuje rast celične stene gliv ter kontaktno, kjer inhibira razvoj ter gibanje spor, delitev zoosporangija in širitev kužnih zoospor in s tem tudi preprečuje okužbo gomoljev. Antirezistenčna kombinacija dveh učinkovin nudi dobro delovanje tudi tam, kjer so se že pojavili odporni sevi krompirjeve plesni.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
krompirkrompirjeva plesen1 l/ha7 dni4na prostem
Embalaža1 L
Aktivna snovdimetomorf
fluazinam
Formulacijakoncentrirana suspenzija (SC)
Reakcija (pH)7,1 – 8,1 pri 20 °C, konc. 1 % (CIPAC MT 75.3)
Imetnik registracijeADAMA Agriculture B.V., Nizozemska
Opozorilna besedaNevarno
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Lahko škoduje plodnosti. Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
Prestreči razlito tekočino.
PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi