Orius® 25 EW

Preverjen sistemični fungicid za zatiranje rastlinskih bolezni na vinski trti, pšenici, ječmenu, rži, tritikali in oljni ogrščici.
Orius® 25 EW

Orius 25 EW je zanesljiv standardni triazolni fungicid z izrednim preventivnim in tudi kurativnim delovanjem predvsem na glivične bolezni poljščin in vinske trte. Idealen partner fungicidu Karathane Gold v najtežjih pogojih zatiranja oidija na vinski trti.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
jara pšenica, jari ječmen, ozimna pšenica, , tritikalarje1 L/hazagotovljena s časom uporabe2na prostem
jara pšenica, ozimna pšenicapšenična listna pegavost1 L/hazagotovljena s časom uporabe2na prostem
jara pšenica, ozimna pšenica, , tritikalapšenična pepelovka1 L/hazagotovljena s časom uporabe2na prostem
jari ječmenječmenova mrežasta pegavost, ječmenova pepelovka1 L/hazagotovljena s časom uporabe2na prostem
oljna ogrščicabela gniloba, črna listna pegavost, siva plesen, suha trohnoba stebla ogrščice1 L/ha56 dni2na prostem
ozimna pšenicafuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice1 L/hazagotovljena s časom uporabe2na prostem
vinska trta za pridelavo vinskega grozdjaoidij vinske trte0,4 l/ha14 dni2na prostem
Embalaža1 L
Aktivna snovtebukonazol
Formulacijakoncentrirana emulzija - olje v vodi (EW)
Reakcija (pH)5.1-6.1
Imetnik registracijeNUFARM GmbH & Co. KG, Avstrija
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaČe draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Po uporabi temeljito umiti ...
Povzroča hudo draženje oči.
Prestreči razlito tekočino.
PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi