Agil 100 EC®

Agil 100 EC®

Herbicid

Selektivni herbicid, graminicid, za zatiranje enoletnih in večletnih ozkolistnih plevelov v poljščinah in zelenjavi.

Aliseo® Plus

Aliseo® Plus

Herbicid

Kombiniran herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega ter širokolistnega plevela v koruzi.

Amylo-X®

Amylo-X®

Fungicid

Nepogrešljiv pri ekološki in integrirani pridelavi brez ostankov. Preventivni biotični fungicid in baktericid za zatiranje glivičnih bolezni.

AQ-10®

AQ-10®

Fungicid

Biotični fungicid za zatiranje pepelastih plesni na velikem številu kultur. Ima odličen ekotoksikološki profil in ne pušča ostankov.

AquaScope®

AquaScope®

Posebno sredstvo

Sredstvo za optimiziranje (zakisanje) vode za pripravo škropilne brozge. Deluje tudi kot močilo, preprečuje penjenje in neskladje med sredstvi.

€ 15,77
Badge® WG

Badge® WG

Fungicid

Sodoben bakreni fungicid za zatiranje glivičnih bolezni na vinski trti, pečkatem in koščičastem sadju, krompirju, hmelju in okrasnih rastlinah.

Banjo®

Banjo®

Fungicid

Nov kontaktni fungicid za zatiranje glivičnih bolezni na krompirju, čebuli in šalotki, ki zapoljnjuje pomanjkanje dotikalnih fungicidov.

Banjo® Forte

Banjo® Forte

Fungicid

Kurativni sistemični fungicid za zatiranje krompirjeve plesni na krompirju. Odličen, ko je pritisk bolezni največji.

Belkar®

Belkar®

Herbicid

Selektivni herbicid za zatiranje enoletnih širokolistnih plevelov v oljni ogrščici.

Belo olje Karsia

Belo olje Karsia

Insekticid

Kontaktni akaricid za zatiranje škodljivih pršic na pečkatem in koščičastem sadju ter vinski trti.

€ 6,91
Beltanol®

Beltanol®

Posebno sredstvo

Fungicid, baktericid za zatiranje rastlinskih bolezni na paradižniku in razmnoževalnem materialu v trsnicah.

Bizon

Bizon

Herbicid

Sistemični selektivni herbicid za jesensko zatiranje širokolistnega plevela in navadnega srakoperc v ozimnih žitih.

Carrier Zn

Carrier Zn

Foliarno gnojilo

Tekoče gnojilo na osnovi cinka (Zn) v kompleksu z lignosulfonati, ki omogočaju cinku odlično sistemičnost.

€ 10,39
Centium 36 CS®

Centium 36 CS®

Herbicid

Talni herbicid z izredno dolgim delovanjem, za zatiranje enoletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela v oljnih bučah, oljni ogrščici in repi.

Closer®

Closer®

Insekticid

Novejši sistemični insekticid za zatiranje uši na krompirju, zelenjavi in okrasnih rastlinah, z izredno dolgim rezidualnim delovanjem.

Corello Duo® z močilom

Corello Duo® z močilom

Herbicid

Selektivni herbicid za kompletno zatiranje ozkolistnega ter širokolistnega plevela v ozimnih žitih. Izredno učinkovit in selektiven.

Custodia®

Custodia®

Fungicid

Sistemični, dvokomponentni fungicid za zatiranje glivičnih bolezni na vinski trti in oljni ogrščici. Nežen do rastlin, širok v spektru delovanja.

Dacotrap®

Dacotrap®

Posebno sredstvo

Vaba za spremljanje naleta oljčne muhe.

Delegate 250 WG®

Delegate 250 WG®

Insekticid

Dotikalni in želodčni insekticid zadnje generacije insekticidov, za zatiranje škodljivcev na pečkarjih, koščičarjih in oljkah s kratko karenco.

Diramid®

Diramid®

Posebno sredstvo

Regulator rasti - sredstvo za redčenje plodičev jablan.

Domark® 100 EC

Domark® 100 EC

Fungicid

Preverjen in cenovno ugoden, hitro delujoč sistemični fungicid odlične selektivnosti, za zatiranje glivičnih bolezni na vinski trti in jablani.

Drin®

Drin®

Foliarno gnojilo

Tekoče organsko gnojilo na osnovi aminokislin, ki močno poveča odpornost rastlin na stresne situacije in pozitivno vpliva na kakovost in količino.

od € 6,49
Ecodian® CM

Ecodian® CM

Posebno sredstvo

Metoda dezorientacije/zbeganja breskovega zavijača na breskvah, nektarinah ter pečkarjih.

Elementarno žveplo

Elementarno žveplo

Posebno sredstvo

Mineralno gnojilo na osnovi mineralnega žvepla (S), ki se uporablja za zakisanje alkalnih tal.

Eminent® 125 EW

Eminent® 125 EW

Fungicid

Fungicid za zatiranje glivičnih bolezni na pšenici in sladkorni pesi.

Exilis®

Exilis®

Posebno sredstvo

Fitoregulator za redčenje plodičev na jablanah in hruškah.

Fertigonia UP 19

Fertigonia UP 19

Foliarno gnojilo

Mineralno granulirano gnojilo na osnovi dušika (N), fosforja (P) in kalija (K) z dodanimi mikrohranili za optimalno prehrano rastlin.

€ 13,63
Flexidor®

Flexidor®

Herbicid

Izjemno pomemben talni herbicid za zatiranje problematičnih enoletnih širokolistnih plevelov pred vznikom, predvsem ambrozije, v oljnih bučah.

Florgib® tablete

Florgib® tablete

Posebno sredstvo

Regulator rasti rastlin, ki se uporablja na hruškah, vinski trti in okrasnih rastlinah.

Folpan 500 SC

Folpan 500 SC

Fungicid

Nepogrešljiv kontaktni fungicid pri zatiranju večine glivičnih boleznih žit, še posebej ramularijske pegavosti na ječmenu.

Folpan® 80 WDG

Folpan® 80 WDG

Fungicid

Standard med kontaktnimi fungicid za zatiranje rastlinskih bolezni na vinski trti za pridelavo vinskega in sedaj tudi namiznega grozdja ter na hmelju.

Folpan® Gold

Folpan® Gold

Fungicid

Standardni sistemični fungicid za zatiranje peronospore na vinski trti, z izredno hitrim premeščanjem v novo zrastle dele vinske trte.

Fuego®

Fuego®

Herbicid

Talni herbicid za zatiranje enoletnih ozkolistnih ter širokolistnih plevelov v oljni ogrščici in kapusnicah.

Fuego® Top

Fuego® Top

Herbicid

Selektivni herbicid za zatiranje ozkolistnega ter širokolistnega plevela v oljni ogrščici. Odličen za zatiranje plezajoče lakote in kamilic.

GF-120®

GF-120®

Insekticid

Unikatna insekticidna vaba za zatiranje oljčne muhe.

Göemar® BM86

Göemar® BM86

Foliarno gnojilo

Izjemno organsko mineralno gnojilo na osnovi morskih alg z dodatkom mikrohranil za višji in uniformiran pridelek.

€ 17,43
Goltix® 90WG

Goltix® 90WG

Herbicid

Selektivni talni in listni herbicid za zatiranje plevelov v sladkorni, krmni in rdeči pesi.

Gusto 3 - Polžomor®

Gusto 3 - Polžomor®

Posebno sredstvo

Učinkovito in dolgotrajno zatiranje polžev, tudi v deževnem vremenu.

Hascon® 10AD

Hascon® 10AD

Foliarno gnojilo

Tekoče mineralno gnojilo na osnovi fosforja in kalija z mikrohranili, ki izboljša obarvanost, okus in dozorevanje plodov.

od € 14,1
Hector Flex

Hector Flex

Herbicid

Kombiniran herbicid za zatiranje najpomembnejših enoletnih in večletnih ozko in širokolistnih plevelov v koruzi.

Isomate CTT®

Isomate CTT®

Posebno sredstvo

Metoda konfuzije jabolčnega zavijača na jablanah.

Isonet® L plus

Isonet® L plus

Posebno sredstvo

Metoda konfuzije grozdnih sukačev na vinski trti.

Kanemite® SC

Kanemite® SC

Insekticid

Specifični akaricid, ki zagotavlja izjemen nadzor nad ključnimi pršicami v hmelju, sadnem drevju, kumarah in okrasnih rastlinah.

Karathane® gold 350 EC

Karathane® gold 350 EC

Fungicid

Najmočnejši preventivni, kurativni in eradikativni fungicid za zatiranje oidija na vinski trti, brez možnosti nastanka rezistence.

Karsia ATS

Karsia ATS

Foliarno gnojilo

Kombinacija dušika in žvepla v izredno selektivni in sprejemljivi obliki, za dvig kvalitete pridelkov.

€ 39,03
Karsia Baker

Karsia Baker

Foliarno gnojilo

Raztopina bakrovega gnojila v glukonatni obliki, ki zagotavlja dobro optimalno prehrano rastlin z bakrom in poveča odpornost rastlin.

od € 12,42
Karsia Bor

Karsia Bor

Foliarno gnojilo

Tekoče mineralno gnojilo na osnovi bora, ki zagotavlja optimalno prehrano in oploditev ter odpornost rastlin na nizke temperature.

od € 6,44
Karsia Fosfor

Karsia Fosfor

Foliarno gnojilo

Tekoče mineralno gnojilo z visoko vsebnostjo fosforja z dodatkom kalija in mikrohranili Cu, Mn, Mo in Zn, ki učinkuje kot vir energije za rastline.

€ 49,54
Karsia Mangan

Karsia Mangan

Foliarno gnojilo

Tekoče mineralno gnojilo na osnovi Mn, s katerim dosegamo izboljšano fotosintezo, povečano odpornost rastlin in stabilizacijo osnovne barve plodov.

€ 6,75
Karsia Žveplo

Karsia Žveplo

Foliarno gnojilo

Tekoče mineralno gnojilo z visoko vsebnostjo žvepla, ki povečuje vitalnost rastlin in vpliva na količino in kakovost pridelka.

€ 70,72
Koruzni komplet Extra

Koruzni komplet Extra

Herbicid

Strokovno izbrana kombinacija herbicidov za enostavno zatiranje vseh pomembnih plevelov koruzi v ekonomičnem pakiranju za 1 ha posevka.

Kudos®

Kudos®

Posebno sredstvo

Fitoregulator za zmanjšanje rasti poganjkov na jablani in zmanjšanje pojava hruševega ožiga na hruški in jablani.

Labicuper®

Labicuper®

Foliarno gnojilo

Raztopina bakrovega (Cu) gnojila v glukonatni obliki, ki zagotavlja dobro sistemičnost in dvig odpornosti rastlin.

od € 4,77
Laser® Plus

Laser® Plus

Insekticid

Moderni, ekološki insekticid, širokega spektra delovanja. Nepogrešljiv pri zatiranju ličink koloradskega hrošča in plodove vinske mušice.

Lepinox Plus®

Lepinox Plus®

Insekticid

Biotični kontaktni in želodčni insekticid za zatiranje škodljivih gosenic na sadnem drevju, vinski trti, vrtninah, hmelju in oljkah brez karence.

€ 2,73
Lontrel® 72 SG

Lontrel® 72 SG

Herbicid

Selektivni herbicid za zatiranje širokolistnih plevelov v poljščinah, zelenjavi, travnikih in pašnikih ter okrasnih rastlinah.

Magnesiogreen®

Magnesiogreen®

Foliarno gnojilo

Mineralno gnojilo na osnovi magnezija (Mg) z dodatkom bora (B), bakra (Cu), mangana (Mn) in cinka (Zn), za zagotavljanje optimalne fotosinteze.

od € 6,56
Mavrik® 240 EW

Mavrik® 240 EW

Insekticid

Piretroidni insekticid za zatiranje rastlinskih škodljivcev na oljni ogrščici, žitih in krompirju, na katerega še ni razvita rezistenca.

Merpan® 80 WDG

Merpan® 80 WDG

Fungicid

Nepogrešljiv in vsestranski v delovanju in selektivnosti. Standardni kontaktni fungicid za zatiranje rastlinskih bolezni na jablanah in hruškah.

Mimic®

Mimic®

Insekticid

Preverjen insekticid za zatiranje škodljivih gosenic v sadjarstvu, vinogradništvu in vrtnarstvu.

Mirador Forte®

Mirador Forte®

Fungicid

Sistemični fungicid za zatiranje bolezni na ječmenu, pšenici, tritikali in oljni ogrščici. Osnova za zdrava žita.

Močljivo žveplo Karsia® DF

Močljivo žveplo Karsia® DF

Fungicid

Kontaktni fungicid na osnovi žvepla za zatiranje oidija na vinski trti.

Momentum® Trio

Momentum® Trio

Fungicid

Najbolj zanesljiv, preventivni in kurativni fungicid za zatiranje peronospore na vinski trti. Primeren v času intenzivne rasti.

Mospilan® 20 SG

Mospilan® 20 SG

Insekticid

Univerzalni sistemični insekticid za zatiranje rastlinskih škodljivcev na sadju, zelenjavi, poljščinah, oljkah ter okrasnih rastlinah.

Mustang® 306 SE

Mustang® 306 SE

Herbicid

Standardni selektivni herbicid za zatiranje širokolistnih plevelov v žitih in koruzi.

Mustang® Forte

Mustang® Forte

Herbicid

Selektivni herbicid za zatiranje širokolistnih plevelov v ozimnih in jarih žitih ter ovsu. Zelo uspešen pri zatiranju še posebej trdovratnih plevelov.

Naturalis®

Naturalis®

Insekticid

Biotični insekticid za zatiranje rastlinskih škodljivcev na sadnem drevju, vinski trti, vrtninah, poljščinah, oljkah in okrasnih rastlinah.

Nissorun 10 WP®

Nissorun 10 WP®

Insekticid

Kontaktni akaricid za zatiranje škodljivih pršic na sadnem drevju, vinski trti, hmelju in zelenjavi. Izvrstno delovanje na izležene ličinke pršic.

Nitro-Speed® Total

Nitro-Speed® Total

Foliarno gnojilo

Počasi sproščujoče dušično (N) foliarno gnojilo z dodanim magnezijem (Mg) in žveplom (S) ter mikrohranili. Dolgoročno oskrbuje rastline z dušikom.

€ 71,5 € 57,2
Novagib®

Novagib®

Posebno sredstvo

Regulator rasti rastlin za preprečevanje mrežavosti plodov in spodbujanje velikosti in oblike plodov.

Nu-Film® Premium

Nu-Film® Premium

Posebno sredstvo

Nepogrešljiv dodatek vsem škropilnim brozgam za popolno aplikacijo. Izboljša učinkovitost in preprečuje spiranje škropilne obloge ter se ne peni.

od € 6,91
Nutrel®

Nutrel®

Posebno sredstvo

Beljakovinska vaba za privabljanje muh, ki poveča učinkovitost delovanja insekticidnih škropilnih brozg.

€ 10,52
Obsthormon® 24A

Obsthormon® 24A

Posebno sredstvo

Regulator rasti rastlin za redčenje plodičev jablan in za preprečevanje prezgodnjega odpadanja plodov pri jablanah in hruškah.

Orius® 25 EW

Orius® 25 EW

Fungicid

Preverjen sistemični fungicid za zatiranje rastlinskih bolezni na vinski trti, pšenici, ječmenu, rži, tritikali in oljni ogrščici.

Pallas® 75 WG

Pallas® 75 WG

Herbicid

Selektivni herbicid za zatiranje ozkolistnih in širokolistnih plevelov v ozimnih in jari pšenici, rži in tritikali.

pH minus®

pH minus®

Posebno sredstvo

Tekoče mineralno gnojilo na osnovi fosforja (P) in dušika (N) za uravnavanje kislosti škropilne brozge, ki izboljša delovanje FFS.

€ 9,92
Pirimor® 50 WG

Pirimor® 50 WG

Insekticid

Nepogrešljiv aficid za zatiranje škodljivih uši na sadnem drevju, poljščinah ter zelenjavi.

Proteoboom®

Proteoboom®

Foliarno gnojilo

Sestavljeno mineralno gnojilo na osnovi dušika (N), kalija (K) in fosforja (P) ter mikrohranil, za pospeševanje vegetativne rasti.

od € 8,83
Proteoleaf®

Proteoleaf®

Foliarno gnojilo

Sestavljeno mineralno, odlično za zgodnejše dozorevanje in dvig sladkorne stopnje.

od € 7,8
Protifert® Bor

Protifert® Bor

Foliarno gnojilo

Tekoče organsko in mineralno gnojilo na osnovi aminokislin in bora (B).

€ 10,59
Protifert® Kalcij

Protifert® Kalcij

Foliarno gnojilo

Tekoče organsko mineralno gnojilo z dušikom (N) in kalcijem (Ca).

od € 4,49
Protifert® Kalij

Protifert® Kalij

Foliarno gnojilo

Tekoče organsko mineralno gnojilo z dušikom (N) in kalijem (K).

od € 10,33
Protifert® LMW

Protifert® LMW

Foliarno gnojilo

Standard med gnojili pri preprečevanju fizičnih in vremenskih stresnih situacijah. Izboljša delovanje dodanih sredstev.

od € 4,91
Protifert® Magnezij

Protifert® Magnezij

Foliarno gnojilo

Tekoče organsko mineralno gnojilo z dušikom (N) in magnezijem (Mg).

€ 9,7
Protifert® Železo

Protifert® Železo

Foliarno gnojilo

Tekoče organsko in mineralno gnojilo z dušikom (N) in železom (Fe).

€ 11,42
Pyrus® 400 SC

Pyrus® 400 SC

Fungicid

Preventivni fungicid za zatiranje sive plesni na vinski trti, jagodah in malinah ter škrlupa na jablanah in hruškah.

Quelex®

Quelex®

Herbicid

Visoko učinkovit herbicid za zatiranje širokolistnih plevelov v ozimnih žitih po vzniku posevka in plevelov.

Reboot®

Reboot®

Fungicid

Ekonomičen in učinkovit fungicid za zatiranje peronospore na vinski trti in krompirjeve plesni na krompirju.

Sfinga® Extra WDG

Sfinga® Extra WDG

Fungicid

Najmočnejši, sistemični, preventivni, kurativni in eradikativni fungicid za zatiranje peronospore na vinski trti.

Spirox® D

Spirox® D

Fungicid

Sistemični, preventivni in kurativni fungicid za zatiranje oidija na vinski trti. Odličen za zaustavljanje zgodnjih okužb do faze cvetenja.

Stabilan® 750 SL

Stabilan® 750 SL

Posebno sredstvo

Fitoregulator, ki se uporablja v žitih in na okrasnih rastlinah.

Stretch®

Stretch®

Herbicid

Selektivni herbicid za zatiranje ozkolistnih in nekaterih širokolistnih plevelov v koruzi po vzniku.

Syllit® 400 SC

Syllit® 400 SC

Fungicid

Dotikalni fungicid za zatiranje bolezni na pečkarjih, koščičarjih in oljkah. Dobro delovanje tudi pri nizkih temperaturah.

Tajfun® 360

Tajfun® 360

Herbicid

Neselektivni herbicid za zatiranje plevelov na strniščih, vinogradih, sadovnjakih, travnikih in pašnikih ter gozdnih nasadih.

Talendo®

Talendo®

Fungicid

Preventivni, kontaktni fungicid za zatiranje oidija na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja.

Talendo® Extra

Talendo® Extra

Fungicid

Preventivni fungicid, ki se odlično odreže v najbolj kritičnih pogojih za okužbo vinske trte za zatiranje oidija.

Trika Expert

Trika Expert

Insekticid

Talni insekticid, v mešanici s fosforjem in dušikom, za zaščito poljščin, vrtnin in okrasnih rastlin pred talnimi škodljivci (strune, ...).

Trinity®

Trinity®

Herbicid

Talni selektivni herbicid za zatiranje enoletnih širokolistnih plevelov in srakoperca v ozimnih žitih.

Verben®

Verben®

Fungicid

Najnovejši sistemični in kontaktni fungicid za preventivno in kurativno zatiranje najpomembnejših glivičnih bolezni na žitih.

YaraVita  Stopit®

YaraVita Stopit®

Foliarno gnojilo

Visoko selektivno kalcijevo gnojilo na osnovi kalcijevega klorida (Ca).

€ 37,34
YaraVita  Universal Bio®

YaraVita Universal Bio®

Foliarno gnojilo

Raztopina gnojila NPK z mikrohranili.

od € 6,95
YaraVita Last N

YaraVita Last N

Foliarno gnojilo

Raztopina dušičnega (N) gnojila s počasnim sproščanjem, ki zagotavlja dolgotrajno oskrbo z dušikom v vseh vremenskih pogojih.

€ 153,53
Zorvec Vinabel

Zorvec Vinabel

Fungicid

Revolucionaren sistemični fungicid za varstvo vinske trte v najtežjih vremenskih pogojih.

Zorvec® Endavia

Zorvec® Endavia

Fungicid

Sistemični fungicid z izjemnim rezidualnim delovanjem za popolno zaščito krompirja pred krompirjevo plesnijo.

Zorvec® Entecta

Zorvec® Entecta

Fungicid

Sodoben sistemični fungicid za varstvo krompirja v najtežjih vremenskih pogojih. Idealen v antirezistenčnih programih varstva.